Skoleledervikar

Skoleledervikar fra dag til dag i hele landet
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Vikar skoleleder

Driftsikker skoleledervikar af høj kvalitet

Når et skolelederjob bliver ledigt af den ene eller anden årsag og en skoleleder stilling slås op går der altid nogle måneder med rekrutteringen. Et job som skoleleder kræver mange kompetencer, og i rekrutteringen er det vigtigt at have den fornødne ro til at finde den rette kandidat. Vi kan hjælpe jer med at skabe roen på skolen og i organisationen, mens I bruger jeres ressourcer på at slå skolelederjobs op, og finde den rette kandidat til jobbet.

I tæt dialog med forvaltning, skolens øvrige ledere og tillidsvalgte laves en strategi for perioden som konstitueret skoleleder. Strategien omfatter såvel udvikling som drift. Der prioriteres mellem indsatser og skabes klarhed hos medarbejderne, så hverdagen for børnene forløbet trygt og de kan holde fokus på læring. Skolebestyrelsen involveres ifølge vedtagne principper. Uløste driftsopgaver indhentes, igangværende projekter analyseres og processer optimeres. 

Kort sagt, vi skaber ro omkring lærerens arbejdsmiljø, børnenes læring og trivsel og forældres tryghed ved skolen, så fokus kan holdes på det væsentligste — kvalitet i undervisning.

Fleksiblitet i ansættelse og overdragelse

Med en skoleledervikar ombord kan I vente, til den helt rigtige kandidat indfinder sig, så der ikke sker dyre fejlansættelser.

Når en ny skoleleder tiltræder overleveres et ledelsesgrundlag, hvor driften er ajour og strategien struktureret, så en ny leder i ro kan lære sin skole og kulturerne at kende.

Når man én gang har set den forskel en skoleledervikar / interim skoleleder kan gøre for en skole, så ved man hvad man skal gøre næste gang man står i en lignende situation. 

Vi lever af tilbagevendende og tilfredse kunder . Det afspejler sig i vores indsats.

De skoleledere vi har tilknyttet er af høj kvalitet og er rekrutteret via vores netværk og kontakt til skoler i hele landet. 

Mere om skoleledervikar

Hvordan foregår et forløb med skoleledervikar typisk?

  1. Vi analyser skoleledervikar-opgavens indhold og omfang i dialog med rekvirenten.
  2. Vi sammenfatter et skriftligt resume og giver et tilbud.
  3. Kontrakt på forløb og GDPRaftale skrives under.
  4. Fremmøde på skolen dagen efter underskrevet kontrakt.
  5. Møder med rekvirent ad hoc og henimod slutningen af vikariatet.
  6. Mundtlig og skriftlig overlevering til ny leder
  7. Evt. opfølgning på konsulenttimebasis.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ekstern skoleledervikar?

  • Når den rette kandidat ikke er i ansøgerfeltet og der går 3 måneder, før stillingen kan slås op igen. - Når skolen står i en vanskelig situation, der kræver erfaring for at få såvel drift som udvikling på sporet.
  • Nogle gange har skolens ry lidt så meget last at det kræver en overgangsleder inden en ny skoleleder indsættes. Det handler om at tiltrække de dygtigste skoleledere, og hvis en skole står foran et meget stort oprydningsarbejde, tiltrækker det ikke ligefrem de øverste på hylden. Her kan en skoleledervikar gøre skolen om man vil "salgsklar" så en ny og dygtig skoleleder kan indsættes.

 

Hvad koster det?

Vi følger Skolelederforeningens kommunale overenskomst for skoleleder løn og aftaler for konstituering i skolelederrollen. Derudover tager vi et mindre tillæg for at stå til rådighed for jer, og kunne starte med dags varsel.

Hvilke typer skoler?

Folkeskoler, privatskoler, efterskoler, lilleskoler.

Forstander, skoleleder, pædagogisk leder, administrativ leder, forretningsfører og sekretærer

Vi har kunder inden for alle typer af skoler. Det vigtigste for os er ikke hvilken type skole det drejer sig om, så længe det vedrører ledelse af skoler. Vi nyder variationen i opgaverne og det giver os inspiration at arbejde på tværs af forskellige skoletyper.

Vi har erfaring fra skoletyper og alle roller inden for ledelse.

 

Ny forstander efterkole?

Skal I have ny forstander på jeres efterskole, så giver det super god mening at få Skoleledervikaren ind således at driften kan fortsætte uantastet.

Vi udfylder det tomrum der opstår mellem to ledere, og kan også deltage i at få skolen på rette spor, hvis den er blevet afsporet.

Mange vil sige at det være forstander på en efterskole skiller sig ud fra at være leder på en folkeskole eller privatskole, og på nogle måder ja, men det læner sig i høj grad også op af det særligt privatskoler. 

Vi har ledere med erfaringer fra de forskellige efterskoleverdenen. Ring for at høre nærmere.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross