Skoleledervikar med kort varsel

Skoleledervikar skaber ro og overblik

Om os

Vores skoleledervikarer er specialister i grundskoledrift- og udvikling og kan kunsten at lede læring i svære situationer:

 • I dialog med medarbejderne / elever / forældre
 • I dialog med skoleforvaltning / skolebestyrelse
 • I dialog med skoleleder kollegaer

Skoleledervikarens mission er at fremme børns læring og trivsel ved at:

 • Effektivisere drift og relevante dialoger.
 • Skærme dem for irrelevant forsinkelse og forstyrrelse fra ledelsesgangen.

Den skoleledervikar, man møder, er +40 år med solid ledererfaring i de opgaver, der ønskes dækket, og teoretisk funderet med diplom i ledelse eller master i ledelse.

Skoleledervikaren er testet på over 60 skoler gennem 3 år som skoleledervikar.

Vi løser opgaver i Folkeskolen, på Privatskoler, Frie skoler, Lilleskoler, Efterskoler, Specialskoler - alle skoler inden for grundskolesektoren

Nedenfor ses eksempler på opgaver vi har løst:

 • Vikar for skoleleder / Viceskoleleder / pædagogisk leder / Administrativ leder
 • Rekruttering af skoleleder /pædagogisk leder / administrativ leder / skolesekretær
 • Mentor for skoleleder
 • Skolebyggeri
 • Konsulentopgaver i ledelse på skoler
 • Support af skoleforvaltninger

Mød os på Skoleledernes Årsmøde og på KL’s Børne og Unge topmøde

Besøg også vores "lillesøster" http://www.skolesekretaeren.dk

Udfoldelse

Vores skoleledervikar har såvel elevens som medarbejderens udfoldelse i centrum. Fokus er - om det gælder drift eller pædagogik – at skabe rammer og betingelser for at børn og voksne udfolder sig sammen: Sundt, fagligt, socialt og personligt.

Målrettethed

For vores skoleledervikar er mening og retning 2 stående emner. Det gælder i dialogen i diverse råd og i problemløsning på tomandshånd.

Vi står på mål for at afstemme gensidige forventninger og skabe konsensus om, hvor vi skal hen.

Dynamisk

Med en skoleledervikar fra os, inviterer I en dynamo ind i skolekulturen, der afsøger gode kræfter i dilemmaer og fastlåste problematikker.

Vi peger på læringspotentialet i at lære af sine fejl og i at have mod til at afsøge nye veje.

cross