Vikar pædagogisk leder

Pædagogisk leder vikar fra dag til dag i hele landet
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Pædagogisk leder vikar

Driftsikker pædagogisk leder vikar med fokus på kvalitet i læring og produktive relationer

Som vikar for pædagogisk leder, tilbyder vi først og fremmest et skarpt blik på de igangværende indsatser, og prioriterer og løser akutte opgaver. Vi sikrer at hverdagen fortsætter uhindret og at uløste opgaver ikke hober sig op imens, der søges en pædagogisk leder.

Vi ved hvad der skal til i perioder med lidt stormvejr. Vi kender indgående dagens børn og unge og de komplekse problematikker mange kæmper med: Inklusion, diagnoser, skolevægring, stress mv.

I perioden hvor vi er vikar for pædagogisk leder tilbyder vi en samlet plan for indsatser og vores konsulenter bibringer konkret ekspertise på de aftalte områder.

Såvel strategisk, kulturelt, udviklingsmæssigt kan vi bruges til for en periode at strukturere den pædagogiske del af hverdagen, lige som vi kan bruges som problemknusere i dialog med lærere - og pædagoger - om konkrete hændelser omkring et barns mistrivsel eller en klasses vanskeligheder.

Fleksiblitet i ansættelse og overdragelse

Når en ny pædagogisk leder vikar tiltræder starter vi med at få styr på relationerne og påbegynder at binde trådene sammen. Vi kommer ofte ud til steder hvor der er brug for handling hurtigt, fordi der er noget der ikke fungerer i hverdagen, som regel både for børn, voksne og forældre. Derfor er fokus ofte på enkelte konkrete tiltag tilknyttet enkelte elever eller klasser, som hurtigt kan ændre situationer til det bedre og skabe trivsel og ro på børn, forældre, personale og skolen.

Vi er vant til at komme ind i svære situationer og ved hvilke få kneb vi skal benytte for at ændre situationer til det bedre. 

Samarbejde er et nøgleord for os, og vi har stor fokus på at finde elementer, som kan skabe sammenhold og en positiv udvikling på skolen.

Mere om pædagogisk ledelse

Hvordan forløber et vikarforløb typisk?

  1. Vi analyser vikaropgavens indhold og omfang i dialog med rekvirenten.
  2. Vi sammenfatter et skriftligt resumé og giver et tilbud.
  3. Kontrakt på forløb og GDPRaftale skrives under.
  4. Fremmøde på skolen dagen efter underskrevet kontrakt.
  5. Møder med rekvirent ad hoc og henimod slutningen af vikariatet.
  6. Mundtlig og skriftlig overlevering til ny leder
  7. Evt. opfølgning på konsulenttimebasis.

Hvordan giver det typisk mening at bruge en vikar?

- Når den rette kandidat ikke er i ansøgerfeltet og der går 3 måneder, før stillingen kan slås op igen.
- Når skolen står i en vanskelig situation, der kræver erfaring for at få såvel drift som udvikling på sporet.

Hvilke lederroller kan I dække?

Fra skolechef vikar til skolesekretær vikar – vi har erfaring i hele spektret, såvel på podiet som bag tæppet, hvor der skal trækkes i trådene.

Hvad koster det?

Vi følger Skolelederforeningens kommunale overenskomst for skoleleder løn og aftaler for konstituering i skolelederrollen.

Er det både ledelse til skoler, efterskoler, privatskoler, sfo samt daginstitutioner?

Vi har valgt at fokusere på skoleledelse. Det betyder at vi dækker ledelse og alle roller inden for folkeskoler, privatskoler, lilleskoler, efterskoler. Det hænder at en rolle er delt mellem skole og sfo og i disse tilfælde tager vi også denne rolle.

Daginstitutioner dækker vi desværre ikke på nuværende tidspunkt.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross