Skoleleder løn

Hvor meget tjener en skoleleder i løn?
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Skoleleder løn

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold indenfor skoleverdenen er meget forskellig. Der er mange ting, der afgør lønnen: offentlig, privat, erfaring, geografi, lokalløn mv.

Det kommunale område:

På det kommunale områder giver man generelt højere lønninger end på private og frie skoler.

Sammensætningen af din løn består som regel af en fast grundløn, der er forankret i en lokalaftale for den enkelte  kommune. Derudover er der mulighed for at forhandle funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn.

Baseret ud fra erfaring er forhandlinger om løn noget man sjældent opnår. Det er som regel i jobskiftet at man er i stand til at forhandle en højere løn. 

Ud over løn får man på det kommunale en pension på 17,3 %.

Lønnen kan også variere meget alt efter om man er kontraktansat eller ansat som tjenestemand.

Lønningen ligger typisk i spændet mellem 46.000 og 80.000 kroner.

 

 

Løn i det private

Private-, frie- og lilleskoler ( Det private område):

På det private område er der meget stramme regler for løn, som er baseret på elevtal og på en maksimal ramme. Rammen på det private er set i forhold til offentlige område ret snæver. Det er også vidt forskellig at være leder i det offentlige og private og kravene i det offentlige synes umiddelbart højere og mere kompleks end kravene til at være leder i det private.

At være leder i det private kræver dog også en vis selvstændighed for du ikke har forvaltning at støtte dig op ad. Særligt i forhold til det ansættelsesretslige bliver du meget afhængig af de foreninger private, frie og lilleskoler er tilknyttet fordi det så er her du henter sparringen i forhold til bl.a. denne del.

Fakta er er lønningerne som leder i det private ligger i spændet mellem 41.600 kr. og 60.700 kr. 

Udover ovennævnte lønninger forhandler mig sig oftest til et tillæg som skoleleder og ofte også som mellemleder fordi man ellers ofte kommer for tæt på en lærerløn.

Der er en grænse for tillæg på i alt 160.000 kr. årligt.

Alle ovennævnte beløb er 2024 kroner

 

 

Mere om skoleleder løn

Hvad får en skoleleder i løn?

Lønnen i det offentlige ligger i spændet mellem 46.000 - 80.000 kr. 

I det private ligger lønnen mellem 41.600 - 60.600 kr. plus eventuelt tillæg. Tillægget kan maksimalt udgøre 160.000 kr. årligt.

Hvad får en viceskoleleder i løn`?

Det varierer meget hvad en viceskoleleder får.

I det offentlige vil en typisk viceskoleleder få fra 49.000 - 57.000 kr. i løn

I det private ligger lønnen typisk fra 44.000 - 52.000 kr.

Hvad får en afdelingsleder i løn?

Det varierer meget hvor meget en afdelingsleder får i løn.

I det offentlige fra ca. 46.000 kr - 52.000 kr. afhængig af opgave, geografi mv.

I det private fra 41.600 - 49.000 kr. afhængig af erfaring, opgave, geografi mv.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross