Konstitueret skoleleder løn

Hvad får en konstitueret leder i løn?
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Konstitueret skoleleder løn

Konstituering og løn

Hvad er lønnen når man konstitueres som skoleleder? På det kommunale område er det skolelederforeningen der forhandler løn, også ved konstituering. Er man i forvejen ansat på en skole i kommunen og kommunen ønsker at konstituere en som skoleleder et andet sted udløser det et tillæg. Det er skolelederforeningen som forhandler tillæggets størrelse. 

Når vi fra Skoleledervikaren er ude på jobs som konstituerede skoleleder  og konstitueres ind i rollen som skoleleder er det også Skolelederforeningen som forhandler vores løn. Typisk er vi sidestillede med alle andre der er i organisationen i forvejen. De typiske tillæg vi kender til for at tage en ekstra skole som ansat i kommunen får man et løntillæg på mellem 7.000 - 12.000 kr. om måneden for at være konstitueret på en ekstra skole.

Skoleledervikarens konsulenter forhandler løn på lige fod med alle andre medarbejdere i organisationen. Udover løn tager vi et honorar for at formidle en skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder eller administrativ leder.

 

Hvor hurtigt skal man konstitueres som skoleleder?

Det er faktisk temmeligt hurtigt at der skal konstitueres en skoleleder. Allerede efter mere end 2 ugers fravær skal der konstitueres en skoleleder. Vores oplevelse er også at fra at vi har første kontakt til vi starter går der typisk en uge til 14 dage. Det handler også om at komme hurtigt i gang, jo mindre er der tabt mellem stolene og jo større chance er der for at genoprette elever, forældre og personales tillid til skolen. 

Der er sker mange ting på en skole, og når en skoleleder har været væk i 14 dage begynder man at mærke at noget ikke er som det skal være. Ofte går det overraskende hurtigt at folk mærker at der er noget der mangler på skolen når skolelederen er væk. Omvendt skal man heller ikke skynde sig mere end højest nødvendigt. Det er også vigtigt at man får  valgt den rigtige løsning fra starten af.

Hver gang vi konstitueres og går ind på en ny skole træder vi ind på den med stor respekt og behandler den som var den vores eget hjem. Det er vigtigt for os at der er styr på tingene, og at folk oplever at vi er i kontrol. Respekten for opgaven fylder derfor rigtigt meget.

Rigtigt mange skoler vælger at konstituere os fordi vi leverer varen og de føler sig trygge ved vores håndtering af deres skoler. Det handler derfor i høj grad og tillid og tæt samarbejde når vi går ind i nye projekter.

Mere om konstituering

Hvordan forløber en konstituering?

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ektern konstitueret skoleleder

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Hvad koster det?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross