Interim skoleleder

Hvad er en interim skoleleder?
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Interim skoleledelse

Hvad er interim skoleledelse?

Interim ledelse betyder midlertidig eller foreløbig ledelse.

Vi laver ikke andet end interim skoleledelse, så vi øver os dagligt. Den erfaring vi har med at udøve interim skoleledelse gør at vi ved hvad der skal til i situationer med en vakante stillinger i en skoleledelse. Vi kan træde i alle typer af stillinger i en ledelse; skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder eller administrativ leder.

Ikke overraskende er noget af det vigtigste når man træder ind som interim leder relationer. Vi ved at hvis vi skal gøre en forskel for den skole vi træder ind på skal vi hurtigst muligt have skabt relationer til elever, personale, forældre og bestyrelse - ja praktisk taget hele organisationen.

Hvordan skaber man relationer? Det gør man ved at møde elever, personale og forældre der hvor de er. Derfor gør vi os meget umage for at være meget synlige på centrale tidspunkter. Her er pauserne i løbet af dagen centrale tidspunkter for os. Her kan vi træffe personale og elever og ved at danne relationer får vi hurtigt etableret et samarbejde som er centralt for vores indsats.

Udover pauserne er hentetidspunkter omkring 15.30 - 16.30 også centrale for os. Det er her vi har mulighed for at komme i kontakt med forældre, som også er vigtige for skolens drift. 

Laver vi ikke andet end at snakke med elever, personale og forældre? Selvfølgelig. Hvis man hurtigt skal spotte temperaturen på en skolen skal man målrettet i kontakt med elever, personale og forældre hurtigt. Derfor er vi også i den første periode meget opsøgende på dette.

Interim skoleleder - en vej tilbage på sporet

Har en skole brug for interim skoleledelse? Svaret er ja - mere end man tror. Vi har endnu ikke haft kunder som har fortrudt at vi er kommet ind som interim skoleledere. Vi har heller ikke haft kunder, der har sagt de ikke vil gøre det samme igen. Tværtimod oplever vi at vores kunder anbefaler os til andre, og vi får de fleste job via anbefalinger.

En interim skoleleder giver ro i organisationen. Det gør det fordi fordi personale, elever og forældre oplever at de ledelsesopgaver, som måske har ophobet sig, nu pludselig bliver løst, og ikke bare løst, men løst på en hensigtsmæssig måde. Det giver skolen tid til at finde en god løsning på vakante lederstillinger.

Udover vi skaber ro på skolen som smitter til personale, forældre og elever, så er de skoleledervikarer vi har tilknyttet af en kvalitet at vi kan flytte skolen til et højere niveau end tidligere. De skoleledervikar vi har tilknyttet er topledere som har en lang skolelederkarriere bag sig, og har bevist i praksis at de kan præstere. 

Mere om interim skoleledelse

Hvordan forløber et forløb med interim ledelse?

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Ret hurtigt bliver der etableret en kontakt omkring den ledige skolelederstilling. Vi kan overtage en skolelederstilling med dags varsel. De fleste forløb går der ca. en uge fra første kontakt til vi er i funktion, nogle gange mindre andre gange mere. Det er meget op til hvor vigtigt det er jer at vi starter hurtigt.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ekstern konsulent?

Vi oplever ofte at forvaltninger eller bestyrelsesforpersoner kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Hvad koster det?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et rekrutteringshonorar for at sørge for hele tiden at have topkandidater til rådighed for jer.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross