Skoleleder 

Hvad indeholder jobbet som skoleleder?
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Skoleleder

Hvad laver man som skoleleder?

Skoleleder - et job for dig ?

En skoleleder har utroligt mange forskellige opgaver. Jobbet er også vidt forskelligt alt efter om det er i det offentlige eller i privat regi.

Overordnet kan man sige at man er overordnet ansvarlig for børnene for at børnene på skolen er i trivsel. Det samme for personalet. Udover personalet er der forældrene og relationen til forældrene er vigtige i det gode samarbejde. 

Det vil sige at overordnet er der særligt 3 grupper som man har meget fokus på: elever, personale og forældre, men ikke det eneste. Herudover kommer ansvaret for medledere, forvaltning, bestyrelse og eksterne folk som PPR, pressen m.fl. 

Det er mange interessenter på en skole, og det kræver et stort overblik at være skoleleder.

Kompetencemæssigt skal man kunne lidt af hvert. Først og fremmest er det vigtigt at man er god til relationer. Jeg vil kalde det afgørende for at det kommer til at virke. En vis portion overskud er også meget afgørende fordi jobbet kræver at man i den grad er i stand til tilsidesætte egne behov. Man kommer i mange svære situationer hvor man skal kunne holde hovedet koldt og formå at få skabt løsninger, som folk hægter sig på.

Udover det relationelle er det vigtigt at man også har en god sans og forståelse for økonomi og ikke mindst lyst og vilje til at sætte sig ind i det. Som skoleleder er man øverste ansvarlig for økonomien - nogle tror det er den administrative leder - det er dig som skoleleder! Økonomi er ofte en fyringsårsag så det bliver man nød til at tage meget alvorligt.

 

 

Skoleleder i det offentlige eller private?

Det er virkeligt 2 meget forskellige verdener og så alligevel ikke.

Mange ting går igen. Der er børn, personale og forældre begge steder, men så stopper ligheden også. I det offentlige er der en forvaltning, som man er underlagt. Det offentlige er politisk styret og det gennemsyrer også den måde skolerne ledes på. I en politisk organisation skal man være god til strategisk at positionere sig. 

Det at man er en del af politisk organisation gør at kommunerne forventer relativt samme kvalitet og output i de fleste af byens skoler. I dagligdagen betyder det også at den chef man referer til typisk er en skolechef der øverste chef for alle skoler i kommunen, hvor man på en privatskole har en forældre som chef, altså bestyrelsesformanden. 

I hverdagen betyder det også at i det kommunale opererer med at skolens lektioner som minimum lever op til det anbefalede timetal på ministeriets hjemmeside, hvor man i det private i høj grad sammensætter det efter hvad man finder bedst.

 

Mere om skolelederjob

Hvor meget arbejder en skoleleder typisk

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvilke kompetencer skal en skoleleder have?

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Skal man vælge et skolelederjob i det offentlige eller private?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross