Rekrutteringsbureau

Et rekrutteringsbureau med fokus på før, under og efter
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Rekrutteringsbureau

Rekruttering skoleleder

Rigtigt mange anser rekrutteringsprocessen, som noget der foregår på det tidspunkt hvor man står og mangler en leder, og når lederen er fundet er processen slut. Sådan er det ikke hos os.

De rekrutteringsprocesser vi leder starter som oftest med at vi bliver hyret som interim skoleledere i en vakant periode. I perioden hvor vi fungerer som konstitueret skoleleder får vi et indblik i det behov skolen har, og får meget viden om hvilken skolelederprofil, der med fordel kan ansættes.

Vi har qua vores skoleleder vikarbureau et kæmpe netværk og viden om skoleledere i hele landet. Det netværk aktiverer vi i rekrutteringsprocesser, naturligvis med samtykke fra ansøgere. Det giver os et deltaljeret kendskab til de enkelte kandidater og en viden om hvordan personale, kollegaer mv. opfatter den pågældende skoleleder i hverdagen.

I vores rekrutteringsprocesser slutter rekrutteringen ikke når kandidaten er fundet. Det ville naturligvis være det nemmeste, men ikke det smarteste. Vi ser det som vores opgave at skabe gode betingelser for at den kandidat vi har fundet også lykkes i det kommende job. Derfor følger vi lederen tæt de første 3 måneder. Det foregår enten som makkerskab eller i et mentorforløb.

De resultater vi har opnået med denne måde at håndtere rekruttering på er ifølge vores kunder meget gode. Vi giver naturligvis reference ved henvendelse.

Rekruttering - de rigtige menneskelige kvaliteter

Skolelederrekruttering kan gøres på mange måder. Vores rekrutteringsbureau har vores fokus på mennesker og den faglighed skoleleder kommer med. Vi forholder os til at ansættelsessamtaler er samtaler hvor man gerne vil præsentere sig fra den bedste side, nogle underspiller deres kvaliteter, andre overspiller. Når alt kommer til alt mener vi at det er oplevelsen af en skoleleder i hverdagen, der er afgørende. Den oplevelse der møder forældre, børn, personale og kollegaer i hverdagen.

En ansættelsessamtale kan give et indblik i en skoleleders viden om forskellige emner og tilgang til skoleledelse. Man får også en forsmag på en skoleleders personlige egenskaber. En ting skal man gøre sig klart - det er langt fra altid at det man ser og hører til en ansættelsessamtale er det man får. Begejstringen over at en ansættelsessamtale er gået godt skal efter vores mening først komme når der er trukket referencer fra ledelse, personale og folk der kender skolelederen.

Vores tilgang til referencer er at vi ønsker referencer fra folk som vi i forvejen har en relation til. Derfor er det oftest os der præsenterer ansøger for de referencer vi ønsker at trække. Årsagen til denne form er at reference er tit valgt efter folk der på en eller anden måde synes godt om en, men hvad siger neutrale referencer om en ansøger - det er interessant.  

Mange skoler kommer ofte til at lave samme fejl i rekrutteringen igen og igen. Fokus kommer ofte til at ligge på formelle kriterier som ansøgningens kvalitet og det umiddelbare indtryk ved ansættelsessamtalen. Det er vigtigt at kunne se udover ansættelsessamtalen og fine formelle papirer på kvalifikationer. Afgørende er at en ny skoleleder fungerer i praksis og i et samarbejde.

Vi er et rekrutteringsbureau som har fokus på praksis - at hverdagen fungerer så både børn, forældre og de professionelle er i harmoni.

Et rekrutteringsbureau bør have fokus på hele rejsen - før - under og efter.

 

 

Mere om rekruttering

Hvordan forløber et rekrutteringsforløb?

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ekstern konsulent?

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Hvad koster det?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross