Konstitueret leder

En konstitueret skoleleder er en midlertidig leder, der varetager skolelederens opgaver og ansvar i en periode, hvor den faste skoleleder er fraværende eller stillingen er vakant. Dette kan ske ved sygdom, orlov, opsigelse eller afskedigelse af den nuværende skoleleder. Den konstituerede skoleleder kan være en nuværende ansat ved skolen, for eksempel en viceleder eller en ekstern person, der midlertidigt træder til.
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Konstitueret skoleleder

En skoleledervikar, indtil en ny skoleleder er på plads

Når en skolelederstilling er ubesat, enten på grund af at skolelederen er stoppet eller af andre grunde fraværende, skal der hurtigt findes en ny ledelsessammensætning – heraf navnet konstituering af skoleleder. En konstituering af en ny skoleleder skal ske ved fravær af en skoleleder i mere end to uger.

For at sikre elevernes læring og trivsel samt personalets arbejdsmiljø, skal skolelederstillingen besættes hurtigst muligt. En ledig skolelederstilling øger samtidigt arbejdspresset væsentligt i den resterende del af ledelsen.

En konstitueret skoleleder

I det kommunale skolevæsen forsøger man ofte at dække en ledig skolelederstilling ved at bede en eksisterende skoleleder om at lede to skoler samtidig. Tidligere var der sjældent mange skift i skoleledelserne, men grundet den øgede hyppighed af lederskift kan det være en stor belastning for en skoleleder at dobbeltjobbe. Det er også en belastning for det eksisterende ledelsesteam, som skal arbejde ekstra i den periode, hvor skolelederen varetager to stillinger.

Mange kommuner er begyndt at bruge skoleledervikarer i perioder med vakante skolelederstillinger. Dette gøres ofte for ikke at belaste den tilbageværende ledelse og den skoleleder, som ellers skulle have haft to job samtidig. Det giver også mulighed for en mere grundig proces med at finde den rette afløser til skolelederstillingen.

Hos Skoleledervikaren.dk arbejder vi både i den kommunale og den private sektor, og vi har vikarer, der både har stor erfaring i jobs som konstitueret skoleleder, konstitueret viceskoleleder, konstitueret afdelingsleder og konstitueret administrativ leder.

Konstituering er et spørgsmål om at sikre et godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet står centralt, når en skoleleder konstitueres, da manglende hænder i en skoleledelse mærkes prompte. Selvfølgelig skal man kunne dække ind for hinanden i små overlap, men efterhånden er det blevet mere reglen end undtagelsen. 

Den konkrete situation kan være meget forskellig fra skole til skole og derfor også, hvilket ledelsesbehov der er brug for. Er der blot tale om en måneds overlap, kan det ofte løses af det eksisterende personale, men igen, skoler er meget forskellige og samme er arbejdets kompleksitet, hvilket der er begyndt at være mere fokus på.

Børnenes læringsmiljø er ofte også et fokus i valget af løsningen, når der er en vakant lederstilling i ledelsesteamet. På frie grundskoler er der ofte et stærkt fokus på, at skolen kører gnidningsfrit, da skoler i den private sektor også ses som en forretning. Forældrene på private, frie- og lilleskoler forventer noget ekstra, da de betaler for det, og hvis de ikke får den forventede transaktion, er de ofte hurtige til at finde andre muligheder. Det kommunale skolevæsen er naturligvis også meget fokuseret på at have stærke skoler. Her er der ofte en bredere tilgang til helheder, og som en del af en større organisation er der mange muligheder for at håndtere perioder med vakante stillinger.

Mere om konstituering

Hvordan forløber en konstituering?

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ektern konstitueret skoleleder

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Hvad koster det?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross