Lilleskole foreningen

Faglig organisation i det frie skolemiljø
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Lilleskolerne

Faglig sammenslutning i det fri miljø

Lilleskolerne er en sammenslutning i det frie skole miljø, som vægter frie rammer for undervisningen højt. Mange af de skoler som er tilknyttet Lilleskolerne har også benyttet de frie rammer til at skabe alternative måder at bedrive undervisning på.

Generelt er det en forening som understøtter skoler med skoledriften og hvor man kan søge inspiration og assistance på såvel det pædagogiske side af driften som den økonomiske og strategiske del. Værd at nævne er HR delen hvor organisationen er en vigtig strategisk medspiller.

Lilleskolerne er organiseret omkring en daglig ledelse med ganske få personer, som er med til at give organisationen et ganske personligt præg og en følelse af at man er meget tæt på hinanden. I lilleskolerne organiserer man sig også i netværk lokalt skolerne i mellem og der er faste netværksmøde i kalenderen ligesom man også laver fælles arrangementer i løbet af året.

På de skoler vi har en andel i arbejder vi altid sammen med lilleskolerne og oplever en organisation, der er en stærk medspiller i hverdagen. 

 

 

Foreningen er aktiv med kurser og diverse rådgivning

Den absolutte fordel ved Lilleskolerne er at det er et mindre og overskueligt netværk, som gør at man hurtigt kan lære de folk, der er centralt og decentralt i organisationen, at kende.

Lilleskolerne gør et stort arbejde for at lære deres skoler at kende, og er rigtigt gode til at være opsøgende på deres medlemmer. 

Lilleskolerne arrangerer ledertræf som også er med til at skabe det sammenhold, der er i foreningen.

Alt information omkring mange skoleforhold er samlet på hjemmesiden lilleskolerne.dk. Det er en side vi ofte bruger når vi arbejder med lilleskoler. Alle overenskomster er opdateret på siden og rigtigt mange forhold omkring skoledrift kan man finde oplysninger om.

Mere om rekruttering

Hvordan forløber et rekrutteringsforløb?

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ekstern konsulent?

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Hvad koster det?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross