Hvad betyder konstitueret skoleleder ?

Konstitueret er et ord der hyppigt bruges i skolebranchen
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Hvad betyder konstitueret skoleleder?

Hyppigt ord i branchen

Når man konstituerer en skoleleder indsætter man en midlertidig leder, ofte viceskolelederen, i skolelederstillingen for en kortere periode. Typisk sker det i forbindelse med sygdom hos skoleleder, opsigelse eller afgang af skoleleder. Der har i mange år været en udbredt praksis med at om muligt indsatte man viceskolelederen som midlertidig eller konstitueret skoleleder ind til posten igen var besat. Der har også været en praksis med at hvis ikke viceskolelederen kunne varetage rollen indsatte man en leder fra en anden skole, som så i en periode dobbeltjobbede. Mange ville nok kalde det en usund praksis at dobbeltjobbe og i de fleste tilfælde er det ikke specielt hensigtsmæssigt da det også ligger et unødigt pres på den øvrige ledelse.

Inden for de sidste 3 - 4 år er flere og flere begyndt at benytte sig af Skoleledervikaren.dk som indsat konstitueret skoleleder, eller for den skyld konstitueret viceskoleleder eller afdelingsleder. Flere har fået øjnene op for at det gavner arbejdsmiljøet at have fuldtallige ledelser. Mange har også fundet ud af at Skoleledervikaren.dk leverer høj kvalitet og færdige løsninger.

Det gode ved at indsætte skoleledervikaren.dk som konstitueret skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder eller administrativ leder er at vi ikke laver andet. Vi ved hvad der skal til når vi går ind på en skole, og vi kender de reaktioner der kommer når en ny ukendt leder træder ind på en skole. Typisk har det rigtigt god effekt fordi der intet er forbundet med den leder som træder ind, et frisk kapitel kan starte.

 

 

 

Konstitueret og hvor længe?

Hvor længe er der en konstitueret leder. De fleste forløb vi har strækker sig over 3 - 6 måneder. Nogle forløb varer op til 12 måneder. Vores erfaring er at der er en grænse for hvornår det begynder at blive usundt for en skole at have en konstitueret skoleleder. Generelt er vores erfaring at 12 måneder er for længe, den effekten der i at starte et frisk kapitel er for længst forsvundet. Vores holdning er at forløb ikke skal være længere end 6 - 9 måneder, og langt de fleste for løb skal være afsluttet efter 3 - 5 måneder.

Hensigten med at have en konstitueret er i langt de fleste tilfælde at den konstituerede skoleleder skal holde stafetten kørende ind til der kommer en ny skoleleder, og sørge for at driften er sikker samt at børn og personale har det godt. Desværre møder vi ofte skoler, der er i en forfatning hvor der skal gøres en hel del for at skolen igen er bæredygtig. Det vil ofte også betyde at skolen vil have svært ved at tiltrække nye skoleledere af en passende kvalitet og at stillingen ryger i genopslag, nogle gange besættes den ikke i en periode. I disse tilfælde kan vi hjælpe skoler med igen at blive bæredygtige og tiltrække ledere.

 

Mere om rekruttering

Hvordan forløber et rekrutteringsforløb?

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ekstern konsulent?

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Hvad koster det?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross