Skole og forældre

Svar på spørgsmål omkring samarbejdet mellem skole og forældre
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Skole og forældre

Stor viden om skoler og bestyrelse 

Skole og forældre er særligt i det kommunale skolevæsen en meget vigtig medspiller med stor viden og forståelse for skolens kompleksitet. Organisationen retter sig også mod at klæde skolebestyrelser og forældre på til arbejdet i skolebestyrelserne i folkeskolen. Skole og forældre er enormt gode til at give forældre viden om deres rettigheder i forbindelse med arbejdet i skolebestyrelserne, men også grænserne for deres arbejde.

Det kan være svært som ny i en skolebestyrelse af forstå arbejdet i en skolebestyrelse. En del forældre har siddet i en bestyrelse i en virksomhed, og ja begge er bestyrelser, men arbejdet er ikke sammenligneligt.

Arbejdet i skolebestyrelser defineres ofte via principper og politikker og så selvfølgelig også igennem prioriteringer i budgettet som bestyrelsen af bl.a. forældrevalgte skal godkende. 

 

 

 

Foreningen er aktiv med kurser og diverse rådgivning

Skole og forældre tilbyder kurser særligt omkring bestyrelsesarbejdet. Arbejdet i en skolebestyrelse er kompliceret og svært at forstå hvis ikke man kender skoleverdenen og de mekanismer, der er i en skoleverden. Derfor kan det materiale og de kurser foreningen tilbyder være en meget stor hjælp til at forstå arbejdet og komme dybere ind i arbejdet.

Udover kursusdelen tilbyder organisationen også rådgivning og den er særdeles værdifuld. Det er en organisation med mange kompetencer, så der er mulighed for at få et ret kompetent rådgivning.

 

 

Mere om rekruttering

Hvordan forløber et rekrutteringsforløb?

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvornår giver det typisk mening at inddrage en ekstern konsulent?

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Hvad koster det?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross