Skoleleder job

Hvordan bliver man skoleleder og hvad indeholder jobbet?
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar

Skolelederjob

Hvordan bliver man skoleleder?

Der er rigtigt mange forskellige veje til at blive skoleleder.

Men inden vi når til hvordan man bliver skoleleder er det værd at dvæle ved hvad skolelederens opgave er. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem de ansatte og træffer alle afgørelser og beslutninger vedrørende skolens elever. For at kunne lede og fordele arbejdet kræver det stor forståelse for arbejdets kompleksitet.

De fleste rejser mod at blive skoleleder starte med at man bliver lærer og praktiserer lærergerningen i nogle år. Nogle er faktisk lærere i en del år. Lærerjobbet giver indsigt i arbejdet og giver bedre forståelse af jobbet som skoleleder. Så har du været lærer i en del år og savner nye udfordringer, så kan det være en af mulighederne.

I det offentlige og efterhånden også i det private skoleområde er det velanset at have en lederuddannelse, særligt diplomuddannelsen er et vigtigt skridt i retning af at blive leder. Mange starter med at tage en modul i diplomlederuddannelsen for at signalere at de ønsker at gå ledervejen, og kan være et indledende skridt til at byde sig til som afdelingsleder. Langt de fleste skoleledere starter som afdelingsleder, hvor de får overdraget en del af ledelsesopgaven, men hvor der fortsat er en skoleleder, der tager de endelige beslutninger. 

Der er også andre som tager springet til andre brancher i nogle år, og vender tilbage i folkeskolen i afdelingslederjob. 

Fælles for de fleste af dem, som bliver skoleledere, er at de som regel er blevet prøvet af i afdelingslederjob, viceskolelederjob i en årrække for at lære ledelsesdisciplinen og vise deres evner frem inden de bliver øverste skoleleder.

 

 

Skoleleder - et spørgsmål om at turde være menneske

Ikke alle kan eller skal være skoleledere. At være skoleleder er et mangesidet job, og kan til tider være ensomt, fordi man står på mål for mange forskellige beslutninger som ikke altid vækker lige meget glæde hos alle. At være skoleledere drejer sig rigtigt meget om personlighed, og om at være turde være menneske. Nogle mennesker formår at bevare empatien i svære situationer og ikke mindst holde fast i diplomati i svære stunder.

Det kræver et enormt overskud som menneske at bære så mange svære situationer og fortællinger. Jobbet som skoleleder er også enormt givtigt. I de perioder hvor det går godt høster man frugterne af det gode arbejde og gode tilbagemeldinger. Man ser hvordan de initiativer man sammen med personale, børn og øvrigt ledelse har iværksat. At noget lykkes er en enorm tilfredsstillelse. 

For nogle er det enormt vigtigt at blive øverste skoleleder. Man skal huske på hvad der gør en glad hver dag man går hjem. Det har sine fordele at være øverste leder, men det har også sine fordele at være viceskoleleder. Det pres der er på en skoleleder skal man kunne leve godt med, og det er en af de gevinsterne ved at tage en stilling som viceskoleleder eller afdelingsleder - der er en anden der skal stå på taburetten. For nogle mennesker falder det naturligt at være frontfigur, andre bruger enormt meget energi på det. Hvis ellers det er en fornuftig samlet ledelse har det ikke den stor betydning om man er øverste leder eller mellemelder - det er de samme opgaver som skal løses. Til gengæld kan det have en betydning for den rolle man skal indtage og for hvordan man trives i det. 

 

 

 

 

Mere om skolelederjob

Hvor meget arbejder en skoleleder typisk

Typisk starter forløbet med at skolen har en vakant skoleleder stilling. Vi bliver ofte tilkøbt som skoleledervikar og her starter planlægningen af rekrutteringsprocessen. Alt i mens vi sikrer stabil drift på skolen, samarbejder vi med ledelsen om at finde frem til den rette profil for skolen. Vi varetager rekrutteringsprocessen og leder jer sikkert og trygt i mål med en ny skoleleder. Det er først slut når ny skoleleder og bestyrelse / forvaltning er tilfredse med outputtet.

Hvilke kompetencer skal en skoleleder have?

Vi oplever ofte at forvaltninger kontakter os når de har brug for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Årsagen kan være en sygemeldt medarbejder, ansættelsesstop eller at der i en periode er ekstra arbejdsopgaver, som forvaltningen har brug for ekstra personale til hjælp til løsningen af den udvidede arbejdsopgave.

Skal man vælge et skolelederjob i det offentlige eller private?

Vi følger overenskomsten på området. Derudover tager vi et mindre tillæg for at kunne stå til rådighed for jer og starte med dags varsel.

Modtag et skræddersyet løsningsforslag

Indled en uforpligtende dialog om jeres situation.
Kontaktformular
Eller ring på
60 56 26 00
Søren Hübbe Oxholm
Indehaver og skoleledervikar
cross